ความหรูหราสำหรับชีวิต ครอบครัวที่เหนือระดับ

 

 ท่ามกลางแวดล้อมของธรรมชาติอันร่มรื่น ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว ภายในจัดวางอย่างเปิดโล่ง ให้คุณมองผ่านกระจกบานใหญ่ เน้นประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่าในทุกพื้นที่ 

ภายนอกได้ถูกออกแบบให้โอบล้อมด้วยธรรมชาติ

 

  

  

 


 

แผนผังโครงการบ้าน เดอะสปริงเพลส